राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून (उत्तराखंड) प्रवेशपात्रता परीक्षा आता २८ ऑगस्ट ला होनार.

मुंबई, दि. २१; महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणारी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून (उत्तराखंड) प्रवेशपात्रता परीक्षा जून २०२१ परीक्षा दि.५ जून २०२१ रोजी होणार होती परंतु एप्रिल व मे 2021 या महिन्यातील देशातील व राज्यातील कोविड-१९  चा प्रादुर्भाव तसेच परिस्थितीचा विचार करुन मा. कमांडंट आर.आय. एम.सी.देहराडून, यांनी दि. ५ जून २०२१ रोजी होणारी परीक्षा पुढे ढकललेली होती परंतु सध्याची देशातील व राज्यातील कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव तसेच परिस्थितीचा विचार करुन मा. कमांडंट आर.आय.एम.सी.देहराडून, यांनी राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून (उत्तराखंड) प्रवेशपात्रता परीक्षा ५  जून २०२१ ही दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्याबाबत कळविले आहे.

परीक्षेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.

दिनांक २८ ऑगस्ट २०२१रोजी  सकाळी ९.३० ते ११.०० वा. (Mathematics)-गणित,   दुपारी १२.०० ते १.०० वा.( General Knowledge)- सामान्य ज्ञान व दुपारी २.३० ते ४.३० वा. (English) – इंग्रजी विषयाचा पेपर होणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांनी दिली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *