दहावी, बारावी पुरवणी परीक्षा केंद्राच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

नांदेड दि. २० :- जुलै / ऑगस्ट-२०२२ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता १० वी १२ वीची पुरवणी परीक्षा १५ विविध परीक्षा केंद्रावर घेण्यात येत आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार/कॉपी रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्र परिसरात २१ जुलै ते १२ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केल्याचे जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षा केंद्रापासून शंभर मीटरच्या परिसरात २१ जुलै ते १ ऑगस्ट २०२२, ३ ऑगस्ट ते १० ऑगस्ट २०२२ सुट्टीचे दिवस, रविवार वगळून व १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी सकाळी ८ ते रात्री ८ वाजेपर्यंत या कालावधीत परीक्षार्थी व परीक्षेच्या कामाशी संबंधीत असलेले अधिकारी व कर्मचारी या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीस प्रवेश करता येणार नाही. तसेच या वेळेत परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील १०० मीटर पर्यंतची सर्व सार्वजनिक टेलिफोन्स एसटीडी, आयएसडी, भ्रमणध्वनी, पेजर, फॅक्स, झेरॉक्स आणि ध्वनीक्षेपक चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *