स्वस्त धान्य वाटपाबाबत जनतेने गैरसमज करून घेऊ नये

नांदेड  दि. २२ :- तांत्रिक अडचणीमुळे धान्‍यसाठा दुकानात उपलब्‍ध असतांनाही स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार धान्‍य वाटप करु शकत नाहीअसे नांदेड तालुक्‍यातील स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानदार संघटनेने कळविले आहे. या तांत्रिक अडचणी लवकरात लवकर धान्‍य वाटप करण्‍यासाठी शासन स्‍तरावर कार्यवाही करण्यासाठी कळविण्‍यात आले आहे.

 

 

 

ही कार्यवाही लवकरात लवकर होईल. धान्‍य वाटपाबाबत दुकानदार हे जाणुनबुजुन धान्‍य वाटप करीत नाहीतअसे गैरसमज जनतेने करुन घेवू नयेअसे आवाहन तहसिलदार नांदेड यांनी केले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *